Actualment es dóna a les escoles una multitud de contextos socials, culturals i familiars molt rics i a l’hora molt complexos, que d’igual manera afecten al mateix claustre com a la globalitat de l’escola.  A causa d’aquesta complexitat, es fa necessari disposar de recursos i eines per canalitzar  correctament aquesta gran diversitat. Una estratègia coherent, innovadora, inclusiva i eficaç  que faciliti el desenvolupament de la tasca educativa, la convivència als centres i que permeti gestionar situacions conflictives.

La Pedagogia Sistèmica proporciona tècniques innovadores d’actuació i educació que permeten a les escoles, professors, alumnes i pares trobar els mitjans més efectius per desenvolupar el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes tècniques inclouen aspectes de relació, de comunicació, d'afectes i emocions, presents en la interacció entre els centres educatius, les famílies i la societat, incloent-hi també els aspectes curriculars del projecte educatiu.

Fruit de la introducció, per part de l’Angelica Olvera (creadora de la Pedagogia Sistèmica) del treball de Bert Hellinger al món educatiu, la Pedagogia Sistèmica aposta per una nova i revolucionària mirada a l’educació, a la infància, la família, al professorat i a tota l’estructura del sistema Educatiu. I de forma especial, al gran entramat de vincles i relacions humanes.

És una mirada que inclou, agraeix i transforma.

Assessorament en:

  •  Conflictes a l’aula
  • Problemes dels alumnes
  • Relacions entre els membres del claustre i/o equip educatiu
  • Relació escola-família.

 

 

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)