INTRODUCCIÓ A LES CONSTEL·LACIONS I ELS ORDRES DE L’AMOR EN ELS SEUS DIFERENTS ÀMBITS

 

Introducció a les constel·lacions.

·   Història i evolució de les Constel·lacions familiars i de la filosofia de Bert Hellinger.

·   Bert Hellinger.

·   La mirada sistèmica i fenomenològica.

·   Introducció a la teràpia i  la psicologia sistèmica.

·   La teoria de sistemes i el pensament sistèmic.

·   El sentit de l’equilibri en sistemes familiars.

·   Constel·lacions familiars, un enfocament centrat en la solució.

·   Els diferents tipus de constel·lacions: clàssiques, de l’ànima, de l’esperit.

·   Característiques i manera d’actuar en els diferents tipus de constel·lacions.

·   Què ens poden aportar.

·   Quan i com aplicar-les.

 

Els Ordres de l’Amor.

·   El vincle.

·   La vinculació.

·   Diferencia entre vincle i relació.

·   Elements que creen vincle.

·   Diferencies entre Consciència familiar, consciència personal i consciència de grup.

·   Jerarquia familiar.

·   Prioritat dels anteriors.

·   Alteracions de l’ordre.

·   Donar i  prendre.

·   Desequilibris en donar i prendre.

·   No prendre per arrogància.

·   Negar-se a prendre per cost excessiu.

·   Donar en lloc de prendre.

·   La compensació positiva i la negativa.

 

La família d’origen.

·   Trobant l’Amor en les teves arrels.

·   Relacions entre pares i fills. 

·   L’amor interromput.

·   Relacions, vinculació i pertinència en els sistemes.

·   La xarxa familiar.

·   Components, jerarquia i ordre.

·   Possibles trastorns en la xarxa familiar.

·   Els germans.

·   La relació entre germans.

·   El bessó solitari.

·   Els germans no nascuts.

·   La lleialtat dels fills cap als pares.  

·   Amor cec i amor esclarit.

·   Fidelitats familiars.

·   La parentificació.

·   La identificació.

·   Jo et segueixo.

·   Ho faig per tu.

·   Millor jo que tu.

·   La repetició de dinàmiques entre generacions.

·   Triangulació, parentificació i sacrificis.

·   Les lleialtats visibles i invisibles, les implicacions sistèmiques i possibles solucions.

·   L’amor infantil.

·   Morts o persones oblidades.

·   Treball personal amb la nostra família d’origen.

 

El moviment amorós interromput i La confiança en la vida.

·   Com, quan i per què es produeix el moviment interromput.

·   Constel·lar el naixement.

·   La confiança en la vida i L’assentiment.

·   El moviment cap a la vida.

·   El que dóna força. El que treu força.

 

Els Ordres de l’Amor en les relacions de parella.

·   El vincle en la relació de parella.

·   La relació entre home i dona. Masculinitat i feminitat.

·   Com ens fem homes i dones.

·   Ser adults en la relació de parella.

·   La jerarquia i l’equilibri entre el fet de donar i  prendre en la relació de parella. 

·   Les limitacions i possibilitats en una relació.

·   El que uneix i el que separa a la parella.

·   Dinàmiques en la relació de parella: gelosia, pors, vergonya, culpa, relacions de tres, infidelitat, maltractaments…

·   Els diferents estats d’una relació.

·   La llibertat i el compromís.

·   La parella i la unió de destins.

·   El poder del vincle sexual.

·   Mètodes anticonceptius.

·   Nous models de família.

·   La solteria. La solitud.

·   Renunciar a tenir fills.

·   Tenir moltes parelles.

·   L’amor als fills passa per l’amor al cònjuge.

·   Dinàmiques en separacions, divorcis i parelles anteriors.

 

Aconseguir l’èxit i diners a la vida.

·   La prosperitat i la llei de l’atracció.

·   Els diners i l’èxit en la vida i en els negocis.

·   Els ordres i les lleialtats de l’abundància i dels diners.

·   Dinàmiques que ens impedeixen l’èxit i la prosperitat.

·   Donar-se permís per tenir prosperitat.

·   Sanar la relació amb l’entorn.

·   Alliberar-se de creences que condueixen al fracàs.

·   Equilibrar el fet de donar i rebre.

·   La creativitat, l’èxit i els diners.

·   Millorar la nostra relació amb els diners.

·   La felicitat i l’assentiment.

 

Els Ordres de l’Amor en les malalties físiques.

·   Les malalties físiques.

·   Salut i malaltia.

·   L’amor que emmalalteix. L’amor que sana.

·   La salut i la malaltia.

·   Dinàmiques sistèmiques.

·   Dinàmiques familiars que porten a la malaltia o al patiment.

·   La malaltia com a missatge. La intenció positiva de la malaltia.

·   La malaltia com destí lliurement escollit.

·   Malalties i les seves possibles causes sistèmiques.

·   Les cures assistencials i pal·liatives.

·   Plans d’actuació de la medicina convencional, la medicina natural i les teràpies alternatives.

·   Els límits del mètode.

·   El sobrepès i els seus motius sistèmics.

·   La sanció del cos, la ment i l’ànima.

 

Els Ordres de l’Amor en les malalties psíquiques.

·   Psicopatologia.

·   Les malalties psíquiques.

·   Addicció: alcoholisme, drogaddicció.

·   L’anorèxia i la bulímia.

·   Diferenciar on una constel·lació pot ajudar o no.

 

Els Ordres de l’Ajuda.

·   Els ordres de l’ajuda.

·   L’ajuda madura.

·   El lloc de qui ajuda.

·   La sintonia amb el propi sistema.

·   L’empatia sistèmica de l’ajudador.

·   Reconèixer els prejudicis i preconceptes.

·   La necessitat d’ajudar.

·   Des d’on ajudar.

·   L’actitud i l’escolta terapèutica.

·   Contraindicacions i trastorns.

·   ¿Què ajuda?

·   El que dóna força. El  que treu força.

 

La consciència, l’ànima, el vincle i la culpa.

 • Què entenem per consciència i ànima en les constel·lacions
 • Consciència personal, consciència col·lectiva i consciència espiritual.
 • Els límits de la consciència.
 • L’Ànima i els camps sistèmics.
 • L’ànima familiar, la gran ànima i l’esperit.
 • Diferents formes d’experimentar la culpa i la innocència.
 • La diferència entre culpa i sentiments de culpabilitat.
 • Compensació, Recompensa, Amor cec.
 • El vincle i la relació.
 • L’Ego, la Consciència i l’Ànima.

 

Els Ordres de l’Amor en situacions difícils.

·   La cura dels pares i ancians.

·   Homosexualitat i bisexualitat.

·   Secrets familiars i personals.

·   Les herències.

·   Treball social, intervenció en famílies amb problemes.

·   Emigració, immigració i inclusió social.

·   Ludopaties, addiccions.

·   L’incest, l’abús i la violència.

·   Violació o abusos sexuals.

·   Els fills d’una violació.

·   Culpa, innocència, expiació i venjança.

·   Guerres.

·   Perpetradores i víctimes.

·   La dinàmica entre el perpetrador i les víctimes en les famílies.

·   La relació entre els mots i els vius.

 


 

SER CONSTEL·LADOR 

 

L’actitud del constel·lador: El centre vuit.

·   Ser constel·lador. Actitud personal com a constel·lador. Característiques.

·   El no jutjar i obrir-se al que és.

·   Parar la ment per poder escoltar. La quietud interior. El silenci. Respiració conscient i meditació. La pràctica de la respiració conscient com un primer pas per arribar a la meditació.

·   Actitud d’acceptació i assentiment front a la vida, els diferents destins i les coses tal com son.

·   La responsabilitat.

·   L’actitud amorosa.

·   Percepció, sintonia i ressonància.

·   L’observació oberta i centrada.

·   L’acceptació. La rendició. L’observació pura.

·   Habitar el cos per poder ressonar.

·   El contacte  i extern.

·   Els moviments interns i les seves manifestacions.

·   El moviment de la vida.

·   Seguir la intuïció.

·   Treball amb la respiració.

·   Treball amb moviment corporal espontani.

 

El contacte amb el client.

·   Diferents tipus de persones com a clients i com a terapeuta.

·   El treball amb la imatge interior del client.

·   Sintonia i contacte. L’escolta activa. Pràctiques perceptives.

·   La comunicació segons Virginia Satir.

·   Teoria de la comunicació, el llenguatge verbal i no verbal.

·   Elements bàsics de la comunicació.

·   Canals del llenguatge: Visual,  auditiu o kinestésic.

·   Els ritus del llenguatge.

·   Recursos de la PNL aplicats a les constel·lacions.

·   El meta-modelo.

·   Els moviments oculars.

·   Nivells neurològics.

·   Meta-preguntes.

·   El mapa no és el territori.

·   Les àncores.

 

La relació terapèutica, els diferents tipus de sentiments i la transferència.

·   Diferents tipus de sentiments.

·   Primaris.

·   Secundaris.

·   Adoptats.

·   Els meta-sentiments.

·   Diferents tipus d’ira. Odi transferit.

·   L’actitud terapèutica.

·   Física relativista per la relació terapèutica.

·   Jocs manipulatius.

·   Desitjos i pors del terapeuta.

·   La transferència, la doble transferència i la contra-transferència

·   Diferencia entre empatia i compassió.

 

Passos per dur a terme una constel·lació.

·   Introducció al procés d’una constel·lació.

·   Identificar les etapes del procés.

·   L’entrevista.

·   Centrar el tema.

·   Els objectius i les expectatives del client.

·   Fets concrets de la família.

·   La demanda.

·   Les preguntes.

·   Configuració inicial.

·   La constel·lació pas a pas.

·   Lectura de les imatges de la constel·lació.

·   L’observació. La percepció. La intuïció.

·   El treball amb la hipòtesi.

·   Mantenir la claredat en la constel·lació.

·   Els representants, el camp i la constel·lació.

·   Les dinàmiques implícites i explícites.

·   Temps, pes i funció.

·   Frases sanadores.

·   La imatge de solució.

·   Treballs o deures  per a després de la constel·lació.

·   Mantenir la claredat en la constel·lació.

                           

Constel·lacions pas a pas

·       La Veu en off del constel·lador està activa explicant el por què de cada moviment.

·       Possibles acciones davant de cada situació.

·       Localitzar els desordres sistèmics.

·       Diferents situacions i els seus possibles orígens i solucions.

·       Aprendre a interactuar amb el camp.

·       Ampliació de la mirada.

·       Diferents possibilitats en una mateixa constel·lació.

·       Assaig i error.

·       Quins personatges treure en cada constel·lació.

 

 

FONAMENTS CIENTÍFICS

 

Fonaments científics: Física quàntica i camps morfogenètics.

·   Física quàntica, història i procés.

·   Conceptes bàsics.

·   Por què funcionen les constel·lacions.

·   Teoria Holònica i Teoria del camp mòrfic.

·   Els camps morfogenètics de Rupert Sheldrake.

·   Física quàntica, dimensionalitat i multidimensionalitat.

·   Cosmos, biologia i evolució.

·   Les neurones mirall.

·   La funció de la consciència.

·   Els Nivells Superiors de Consciència.

·   El camp energètic universal.

·   El cos energètic.

·   El temps i l’espai.

 

 

L’ÉSSER HUMÀ

 

El conscient, l’inconscient i l’ombra.

·   La conducta humana.

·   Teoria del cicle vital individual i familiar.

·   Relació entre la psicologia transpersonal i la sistèmica.

·   Formació del jo idea i el jo ideal (subconscient).

·   El Desenvolupament humà: Prenatal / Infància i infantesa / Adolescència / Joventut i adultesa / Senectut.

·   Teories de Freud, Jung i Perls.

·   La teràpia Primal.

·   La memòria corporal: bioenergètica.

·   La neura.

·   El treball de Virginia Satir i Gregory Bateson.

·   El que sana de la teràpia.

·   L’autoregulació organísmica.

·   El cicle de la satisfacció de les necessitats.

 • Recursos de la Gestalt aplicats a les constel·lacions Organísmiques.

·   El cicle de la satisfacció de les necessitat.

·   L’autoregulació organísmica.

·   La relació terapèutica.

·   Inconscient, Inconscient personal i inconscient col·lectiu.

·   L’ombra. L’ombra d’un mateix.

·   La importància del cos i la memòria corporal.

 

L’Eneagrama i la tríada parental.

·   Els eneatipus. La part sana i la insana de cada eneatipus.

·   La mirada sistèmica de l’Eneagrama.

·   La tríada parental i com es forma el caràcter.

·   El caràcter com destí.

·   Què cuida cada tríada en el sistema.

·   Què cuida cada eneatipus en el sistema.

·   La identificació del eneatipus i subtipus d’un mateix.

 

Nen interior.

·   Treballar amb el nen interior.

·   Conèixer al nostre nen intern: Saber què necessita i donar-li un lloc.

·   Sanar el nostre nen intern.

·   Fer-nos adults.

·   El nen interior ferit i la força de la seva recuperació.

·   Educar al nostra nen interior.

·   Agafar la responsabilitat de la nostra vida.

 

Constel·lacions intra-psíquiques.

·   Com ens relacionem dintre de nosaltres mateixos.

·   Com es relacionen els nostres diferents jos.

·   Parts excloses.

·   Partes protectores.

·   El self.

·   La nostra ment.

 

El trauma.

·   Treball amb el trauma.

·   Reconèixer persones traumatitzades.

·   Com tractar traumes en Constel·lacions Familiars.

·   La fragmentació de la persona traumatitzada: la part supervivent, la part traumatitzada i la part sana.

·   Els diferents tipus de trauma.

·   Trauma de pèrdua.

·   Trauma de perill de mort.

·   Trauma acumulatiu.

·   Com manejar traumes en Constel·lacions Familiars.

·   Trauma propi, trauma sistèmic.

·   Trastorn d’estrès posttraumàtic.

• El trauma acumulatiu.

 

La relació entre Pares i fills.

·   Diferents tipus de famílies.

·   Els diferents tipus de mare i pare.

·   Arquetips.

·   Intervenció amb parelles, famílies i nous models familiars.

·   Inseminació artificial, fecundació assistida, donació d’òvuls o esperma.

·   Adopció.

·   Dinàmiques d’abandó.

·   Adopcions il·legals o  nens robats.

·   Pares desconeguts.

·   La ira i la ràbia a les constel·lacions de persones adoptades.

·   Els nens il·legítims.

·   Fills morts.

·   Avortaments espontanis i induïts.

 

El Guió Natal.

·   El guió natal com a origen de la personalitat adulta.

·   Un recorregut conscient per les etapes primàries de la vida.

·   Anàlisis de les etapes de concepció, gestació i naixement.

·   Buscar les claus que van originar la nostra personalitat.

·   Com afecta: la vida intrauterina, el moment del part i els primers anys de criança a la nostra vida.

·   Incrementar la tolerància i el respecta cap a la vida en totes les seves dimensions.

·   Presa de consciència dels aspectes pertorbadors del guió natal.

·   Com usar les constel·lacions per desbloquejar, desfer nusos i deixar anar els patrons que condicionen la nostra vida.

 

El bessó solitari.

·       Embarassos de bessons.

·       La pèrdua d’un bessó.

·       Traumes intrauterins.

·       Els símptomes en el nostra dia a dia.

·       Reconèixer el bessó.

·       El procés de sanació.

·       El camí cap a la integració.

·       Deixar de projectar el bessó.

·       El comiat i el dol.

 

Les nostres creences i la missió a la vida.

·   Què ens ve donat de la nostra família.

·   Què volem nosaltres.

·   Què ens és permès per el nostre sistema i què no.

·   Anar més enllà de les limitacions del nostre sistema familiar.

·   Què ens fa sentir realitzats i feliços.

 

El dol i la mort.

·   Processos del dol.

·   Dol congelat i dol amb amor.

·   El treball amb la mort en constel·lacions.

·   La sintonia amb la mort.

·   La mort com a part de la vida.

·   La mort com consellera.

·   Quan algú mira a la mort en lloc de la vida.

·   Respectar el destí de cada persona.

·   Relacionar-se amb clientes terminals. ¿Quina ha de ser l’actitud del terapeuta? / Mirar a la mort cara a cara. / Temes pendents abans de morir.

·   La Mort i la Vida es donen la mà en una dansa en què es confonen com si fossin part de la mateixa cosa.

 

 

LES NOVES CONSTEL·LACIONS

 

El treball amb el camp i les constel·lacions de l’esperit.

·   L’evolució de les constel·lacions familiars i  cap a on es dirigeixen.

·   Les noves constel·lacions com filosofia aplicada.

·   El centre vuit. El no fer. La no intenció.

·   Retirar-se de qualsevol intenció i entregar els moviments a l’esperit.

·   Transcendir la dualitat.

·   Com rebre la informació i interpretar-la.

·   Dialogar amb el camp.

·   Dialogar amb l’inconscient del client.

·   Com interpretar cada moviment, gest i sensació corporal.

·   Els significats corporals.

·   Estar al servei de l’esperit.

·   El mètode de treball amb les noves constel·lacions.

·   Canvi de personatges en els representants.

·   Els personatges sense nom ni època.

·   Treballar des de la globalitat.

 

L’Espiritualitat en les noves constel·lacions.

·   El jo individual. El jo superior i els jos multidimensionals.

·   Escollir a la família.

·   La reencarnació i l’encarnació. (vides anteriors).

·   Registres akashics.

·   Karma, Dharma i destí.

·   Missió de vida, missió de l’ànima.

·   La família d’origen, les famílies d’ànimes i les famílies còsmiques

·   Contractes d’ànima.

·   Ànimes perdudes, atrapades i clonades. Reunificació en la presencia.

·   Les dimensions espirituals des de la comprensió humana.

 

Les noves Constel·lacions: multidimensionals, medials

·   Les constel·lacions multidimensionals.

·   Les constel·lacions medials.

·   L’univers multidimensional.

·   Les diferents dimensions.

·   Passat, pressent i futur.

·   Realitats paral·leles.

 

Les visualitzacions i els contes en les constel·lacions de l’esperit.

·   Els contes com mètode per arribar a la comprensió.

·   Tècniques i recursos.

·   Les meditacions com mètode per fer arribar la constel·lació a tots els assistents.

·   Tècniques i recursos.

·   L’ús de la meditació, els contes, metàfores i les visualitzacions per connectar-nos amb la força de la vida.

·   El llenguatge de la hipnosi Ericksoniana.

·   Recursos de la PNL aplicats a les constel·lacions.

 

 

 

ESPECIALITATS EN CONSTEL·LACIONS

 

El genograma i la metagenealogia.

·   La mirada trans-generacional

·   Com fer l’arbre genealògic.

·   Dades que són importants.

·   Com interpretar el genograma.

·   Aplicacions pràctiques de la Psicogenealogia.

·   Començar el treball d’investigació del genograma d’un mateix.

·   Quina és la meva funció sistèmica en la família.

·   Trobar la trampa personal, què et projecta el teu Arbre Genealògic.

·   Identificar la teva herència Psicogenealògica.

·   Prendre consciència dels Nusos que et bloquegen.

·   La síndrome de l’aniversari.

·   La importància del nostre nom.

 • ¿Què diu el meu nom sobre mi i sobre la meva família?
 • El nom com a càrrega o recurs.

 

Les constel·lacions en consulta individual.

·   Semblances i diferencies entre constel·lacions en grup i constel·lacions en sessió individual.

·   L’eina dels ninos: utilitats tècniques relacionades.

·   L’eina de les àncores: els diferents nivells de percepció.

·   Altres suports per a les constel·lacions individuals.

·   Avantatges i limitacions de l’aplicació individual.

·   La utilitat del genograma en la sessió individual.

·   Diferents usos de les visualitzacions en sessió individual.

·   Repàs de dinàmica en constel·lacions.

 

Les constel·lacions estructurals.

·   Diferents tipus de constel·lacions estructurals.

·   Treballar amb les parts d’un mateix

·   Treballar amb les diferents edats.

·   Quan i com utilitzar-les.

·   Moviments breus.

·   Tretalema.

·   La línia del temps.

·   Recuperar parts de l’Ànima.

 

Les constel·lacions regressives.

·   Tècnica bàsica de regressió i les seves variants.

·   Portar a un representant a una altra vida.

·   Segons representants per una altra vida.

·   Traumes en vides anteriors.

·   Pactes, promeses, juraments, malediccions i postulats que es porten a vides següents.

·   La dimensió sense temps de l’ànima i implicacions terapèutiques.

·   L’experiència de la mort i l’espai entre vides.

·   La vida abans de néixer: concepció, vida fetal i naixement.

·   Fragmentació i recuperació de l’ànima.

 

Les Constel·lacions i els animals.

·   Constel·lar a les mascotes.

·   El perquè de certs comportaments dels animals que conviuen amb nosaltres.

·   Quin lloc ocupen els animals en el nostre sistema familiar.

·   Els animals com representants.

 

Constel·lacions xamàniques

·   Constel·lacions i xamanisme europeu.

·   Concepte de xamanisme.

·   El xaman.

·   El Gran Esperit.

·   Els arquetips d’home i dona.

·   Les direccions de la vida.

·   Els ancestres.

·   L’ànima múltiple. Parts de l’ànima. La seva unió i desunió.

·   Les plantes medicinals.

·   L’Animal Nagual.

·   Son i somni.

·   L’Intent i el Poder personal.

·   El moviment del punt d’ancoratge.

·   La Naturalesa com aliat.

·   L’ús d’eines xamàniques en les constel·lacions.

·   Treballar amb Cristalls, Quars i altres pedres.

·   Tambors i  sonalls.

·   Els rituals.

·   Recuperar les partes perdudes de l’ànima.

·   Connectar amb les arrels ancestrals.

·   La Roda de la medicina.

·   Recuperar les parts extraviades de l’ànima.

·   Trobant l’Amor en les teves arrels.

·   Reconèixer i acceptar a tots els nostres avantpassats.

·   Les danses ancestrals.

·   La invocació.

·   Reconeixement de sensacions, emocions i pensaments importants en el nostre llinatge ancestral.

 

Constel·lar els somnis.

·   Què és i fases del somni.

·   Funcions del somni. C.G. Jung.

·   El procés d’individuació.

·   El mite. Funcions i anàlisis.

·   Son i somni

·   Somnis en teràpia sistèmica i constel·lacions.

·   Elements i coneixements necessaris per a la interpretació dels símbols en els somnis.

·   Els somnis i els seus missatges.

 

Les constel·lacions en l’educació i en els centres educatius.

·   Problemes de conducta i dificultats d’aprenentatge.

·   Cap a on mira l’alumne.

·   Les prioritats en la vida i en l’ànima de l’alumne.

·   No deixar-nos arrossegar per les aparences.

·   Possibles causes de certs comportaments.

·   Fidelitats familiars.

·   Enfocament sistèmic de l’educació.

·   Assessorament a col·legis i centres educatius.

·   Els Ordres de l’Amor en els centres educatius.

·   Afavorir el sentiment de pertinença en els grups des dels companys de treball, alumnes i pares.

·   El lloc i l’ordre de cadascú.

·   Mètodes d’intervenció.

·   Quan el que és personal i el professional es barregen.

·   Assessorament a pares i educadors.

 

Els Ordres de l’amor a les empreses i l’assessorament basat en les constel·lacions.

·   Què són les constel·lacions organitzacionals.

·   La visió sistèmica de les organitzacionals i les empreses.

·   Constel·lacions laborals.

·   Constel·lacions organitzacionals.

·   Constel·lacions en empreses familiars.

·   Constel·lacions de grans empreses.

·   Les empreses tenen molts sistemes.

·   Funcions possibles de les constel·lacions organitzacionals en empreses.

·   Ordres i principis.

·   Quan el que és personal i professional es barregen.

·   Frases tipus per dinàmiques en constel·lacions organitzacionals.

·   Assessorament a empreses.

·   Coaching sistèmic.

·   Eines per treballar amb el client.

·   Lideratge i direcció sistèmics.

·   Anàlisis de problemes i presa de decisions aplicant les lleis sistèmiques.

·   Desenvolupar les habilitats de comunicació sistèmica.

·   La cultura de l’empresa.

 

 

PRÀCTIQUES

·   Pràctiques de teràpia individual amb ninos i plantilles.

·   Pràctiques supervisades en grup.

·   Pràctiques amb clients convidats.

·   Supervisió de casos.

 

 

 

 

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)