La Programació Neurolingüística (PNL) és un model de comunicació que tracta d'identificar i usar models de pensament, els quals influeixen sobre el comportament de les persones. S'utilitza com una manera de millorar la qualitat i l'efectivitat en la vida. Està formada per una sèrie de tècniques enfocades al desenvolupament de la persona. 

Sosté que la conducta humana es recolza en una estructura apresa, la qual pot ser detectada per ser modelada i, d'aquesta manera, obtenir resultats beneficiosos. 

Es pot utilitzar la PNL per tractar l’ansietat, l’estrès, les fòbies, problemes de parella, addiccions, complexos, etc. així com per generar més confiança, motivació, comprensió, autoestima o aprendre qualsevol habilitat que es necessiti. 

La Formació en PNL, en definitiva, ajuda a conèixer com funcionem els éssers humans i com es poden fer canvis per aconseguir una experiència de vida més òptima.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)