MEDIACIÓ I SISTÈMICA:

UNA NOVA MANERA D’ABORDAR EL CONFLICTE

 

 

Presentació

 

Malgrat ser una eina molt antiga, sembla que en els últims temps estem assistint a un auge progressiu de la mediació, tal vegada degut a una més que necessària revisió dels nostres valors personals i socials o potser degut a la crisi econòmica i a causa que els jutjats estan desbordats. En tot cas, la veritat és que cada vegada sentim a parlar més de quelcom tan senzill i complicat al mateix temps com intentar posant-se d’acord per resoldre els nostres conflictes.

 

La mediació com eina de gestió de conflictes té unes estratègies i uns procediments propis realment potents però, com qualsevol altra eina, també té limitacions. I el que fem amb la sistèmica és augmentar al seu potencial perquè la sistèmica ens permet arribar allà on la comunicació no arriba. D’aquesta manera, amb la combinació de tots dos procediments, obtenim molta més informació sobre el conflicte i les possibilitats d’aconseguir un bon resultat són molt més altes. 

 

Per tant, el que farem en aquest mòdul formatiu és, d’una banda, veure quins són els principis i quines les principals eines i estratègies de la mediació i, per un altre, quins recursos de la sistèmica ens poden ajudar en aquest context perquè la simbiosi d’ambdues tècniques ens permeti una optimització de recursos i ens porti a una millor gestió del conflicte que se’ns presenti. 

 

Objectiu de la formació 

 

Conèixer i aprendre a utilitzar, conjuntament, les eines bàsiques de la mediació i de la sistèmica en la seva aplicació a la gestió de conflictes.

 

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)