Metodologia

 

El plantejament de les sessions és eminentment pràctic. L’aproximació teòrica és necessària i això és el que es reflecteix en els epígrafs del programa, però el treball es fa bàsicament a partir d’exercicis pràctics i de casos i situacions de la vida real, aportats tant per les persones que participen en el curs com per mi mateixa. Es treballa de forma individual, en grups, en el grup gran o per parelles, sempre en funció de l’activitat concreta.

Així mateix, es van donant constantment referencies a lectures i material complementari.

 

 

Contingut del programa

 

Cal dir que aquesta és una proposta bàsica; es tracta d’uns continguts imprescindibles si es vol entendre mínimament la dinàmica de conflicte i les eines per treballar en la seva resolució, tant les pròpies de la mediació com les sistèmiques, sense oblidar-nos de l’actitud del professional, des del meu punt de vista, la clau de l’èxit de la intervenció.

 

Així doncs, a grans trets, sempre subjecte a canvis en funció de la dinàmica i les necessitats del grup, podem establir tres grans blocs a la programació. Evidentment això és una proposta lineal que després en la pràctica és menys ordenada perquè lògicament es superposen elements de tots els blocs. I, d’altra banda, els elements introductoris es passen molt més ràpidament que els  essencials dins de cada bloc.

 

Bloc 1: Introducció al conflicte. Característiques i eines pròpies de la mediació.

Naturalesa, origen i dinàmica del conflicte. Vies tradicionals i eines de gestió positiva del conflicte.

b. La mediació: definició, principis i fases. Diferents models i escoles de mediació.

La comunicació en la mediació: tècniques i habilitats.

La importància d’usar correctament el llenguatge a les relacions interpersonals. Característiques del llenguatge de la mediació.

 

Bloc 2: La interacció amb la sistèmica.

Introducció als elements de la sistèmica que són bàsics per treballar en l’àmbit de la resolució de conflictes.

L’aplicació de la sistèmica a la mediació. El diagnòstic. La mirada. Les relacions interpersonals. La supervisió.

 

Bloc 3: L’actitud del professional de la gestió de conflictes.

Aquest bloc es destinarà íntegrament a fer dinàmiques i exercicis per treballar l’actitud del professional, no el que hem de fer o com ho hem de fer sinó el lloc des d’on hem de treballar.

 

Val dir que els epígrafs descriuen l’essència de cada sessió; detallar-los molt més seria limitar massa un contingut que es va adaptant contínuament al ritme, a la dinàmica i a les necessitats de la formació.

 

Duració

 

La proposta del programa que aquí presento està construïda sobre la base de 54 hores presencials -teòriques i pràctiques- organitzades en 12 sessions de 4 hores i mitja cadascuna.

 

 

 

 

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)