HORARIS

Tallers presencials:

 La Formació consta de deu mòduls, un al mes, d’octubre a principis de juliol, que es realitzen en cap de setmana:

• Dissabte: de 9’30 a 20’30 h.

• Diumenge: de 9’30 a 14’30 h.

 

S’assistirà en qualitat de pràctiques a alguns tallers del “Curs de 9 mesos de Desenvolupament Personal”. 

Les lectures, els treballs teòrics i algunes pràctiques de respiració entre els alumnes es realitzaran al marge dels tallers presencials.

 

INVERSIÓ:

• Matrícula: 100€  sols el primer any.

• 10 mensualitats de 180€

 

TITULACIÓ:

Finalitzada la Formació i cumplint tots els requisits comentats, s’obtindrà el Diploma acreditatiu de AD’s ESCOLA. El Real Centre Universitari EscorialMaría Cristina, previ examen, expedeix el Certificat d’Extensió Universitaria (CEU) de Re-Naixement. Aquest CEU, de caràcter propi, expedit en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES o Acord de Bolonia) comporta 35 crèdits que, en ser certificats per un centre universitari poden ser convalidats* a diversos efectes: altres estudis universitaris, del mateix centre o d’un altre, ja sigui aquest nacional o estranger; concursos i promocions professionals, etc.

 

(*) La convalidació és una potestat del centre al qual se sol·licita.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)