Formació a través de l’Aula Virtual:

L’alumne que vulgui accedir a l’acreditació universitària ha de cursar els treballs i lectures corresponents a la Formació a través.

 

TEMARI:

Mòdul 1. Re-Naixement, la ment creativa i la gestió emocional

• Els Nivells de la ment. Funcions i característiques.

• El paradigma quàntic i la ment creativa. 

• Els inhibidors de la felicitat humana. 

• Canvi de creences. Tècniques i ús de les Afirmacions. Les Visualitzacions. La creació de Mapes Mentals. 

• Emocions i sentiments. Intel•ligència emocional. Consciència emocional. 

• Psicosomatismes i gestió dels traumes, dols i bloquejos emocionals.

• El perdó.

• Treball de l’autoestima. Passos i elements cap a l’autoestima holística.

 

Mòdul 2. Aprofundiment en l’ús de la Respiració en Re-Naixement

• Introducción al Re-Naixement.

• Pilars bàsics del Re-Naixement: la Respiració Conscient, el Pensament Creatiu, el Guió Natal, la Gestió Emocional i la Vitalitat Conscient.

• Fisiologia i efectes de la respiració en Re-Naixement. 

• El cicle energètic de la respiració.

• Pràctiques i lectures dels patrons de respiració de cada persona. 

• Les sessions de respiració “en sec” i les sessions  de respiració “en aigua calenta i en aigua freda”.

• Les desviacions de la respiració.

 

Mòdul 3. El treball amb les memòries del naixement.

• El guió natal. Memòries i empremtes de naixement.

• Les memòries i empremtes de naixement i la seva descodificació. 

• Psicologia Prenatal i Perinatal. Fases i vivències de la concepció i la gestació.

• Memòries emocionals, somatismes i relacions psicoafectives.

• El vincle emocional pre i perinatal.

• Formes d’explorar la concepció, la gestació i el naixement.

• La concepció de bessons i l’empremta inconcient.

• Els diferents naixements i les seves implicacions. El naixement respectuós. Taller d’aigua calenta

• Característiques, moment adequat, idoneïtat, temperatures,maneig de la sessió...

 

Mòdul 4. Dinàmiques sistèmiques i transgeneracionals

• Les memòries sistèmiques i transgeneracionals. 

• Els orders ontogenètics dels sistemes familiars. 

• Reconeixement de les implicacions sistèmiques transgeneracionals i identificació de les  seves  consequències.

• Elaboració i lectura del genograma familiar. 

• Honorar el sistema familiar i ocupar el propi lloc.

 

Mòdul 5. El treball amb el “nen interior”, les relacions familiars i l’adolescència

El nen interior.

• Sanació de les memòries conscients i inconscients d’infantesa. 

• Comprendre i sanar les relacions ambels pares i amb l’autoritat. 

• La Síndrome de Desaprovació Parental. 

• Els Jocs transaccionals: el Pare, l’Adult i el Nen. 

• Honorar als pares i ocupar el propi lloc.

• Reconéixer ressentiments i curar ferides. La reconciliació. 

• L’adolescència com etapa de vida.

 

Mòdul 6. Els elements com a neteja energètica i vitalitat conscient

• El poder i la força dels elements: Aire, Terra, Aigua i Foc. 

• La utilització conscient dels Elements en els procesos de neteja energética i vitalitat conscient. 

• La relació amb la natura. L’alimentació conscient i la cura del cos físic. 

• La neteja física, emocional i energètica, i la respiració en aigua calenta ifreda. 

• La meditació, presencia i respiració conscient al foc. Usos i aportacions. 

• Concepte de Vitalitat Conscient, longevitat. 

• La vida i la mort. Els cicles i la seva completació. Importància de les completacions en les relacions i els procesos vitals.

• La immortalitat en algunes tradicions espirituals. Espiritualitat i trascendència.

 

Mòdul 7. La sexualitat

• La sexualitat humana sana i respectuosa. 

• Desmuntar els mites i tabús, dissoldre la culpa i els patrons inconscients.

• Com treballar la sexualitat amb els clients. 

• Fantasies i mites. Gelos i incest emocional reprimit. 

• Influència del naixement en la vida sexual. 

• El cos, l’autoestima i la sexualitat. Innocència sexual.

 

Mòdul 8. El Re-Naixement en grup. Altres eines per a les sessions

• El facilitador de cursos de Re-Naixement.

• Les sessions en grup. Els rols dels assistents-ajudants.

• La respiració en grup. Característiques diferencials de les sessions individuals. 

• Format de grup i característiques: setmanal, taller d’un dia, cap de setmana,9 mesos, residencials, de vacances. 

• Plantejaments bàsics. Els diferents rols I acords: organitzador, facilitador I assistents. Motivacions. Pressupostos. Pla. Acords.

 

Mòdul 9. El treball amb les relacions de parella.

• Influències familiars I patrons repetitius. 

• Autoestima i relacions de parella. Completació d’antigues relacions. 

• Comportaments destructius, boicotejadors i maneig de les crisis. 

• La mentida personal de parella. 

• El Compromís i la fidelitat. 

• Eines de gestió emocional: empatia, assertivitat, comunicación constructiva... 

• Nivell i consciencia de felicitat, pau, èxit i vitalitat conscient. 

• Etapes i procesos en la relació.

• Consulta de parella: sessions individuals i sessions conjuntes.

 

Mòdul 10. Residencial de completació. Lideratge i sessions en aigua freda

• Autoestima, humilitat i presa de poder.

• Propòsit, responsabilitat i presencia del professional.

• Compromís amb l’excel•lència personal i professional. Humilitat.

• L’estil personal. L’essencial de cadascú. Dons i talents.

• Comunicar i transmetre.

• La relació d’ajuda i l’assertivitat.

• Aprendre a donar i a rebre feedbacks.

 

Les sessions de respiració en aigua freda 

 

• Objectius, idoneïtat, temperatures, etc.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)