Teràpia Humanista Integrada reuneix en una sola formació un conjunt de mètodes terapèutics, integrats de manera coherent i conscient, prenen com a eix central la persona en la seva totalitat.

Sorgeix de la constant demanda per part de diferents professionals de la teràpia, d’ampliar coneixements i disposar de variats recursos amb els quals poder  abordar de forma més efectiva els diferents aspectes de l’ésser humà, acompanyant a la persona en les seves dimensions física, mental, emocional i espiritual.

Teràpia Gestalt, Programació Neurolingüística (PNL), Teràpia Humanística, Transpersonal, Respiració Conscient, Respiració Holotrópica, Rebirthing, Teràpia Familiar Sistèmica i Constel·lacions Familiars, Teràpia Estratègica Breu, Corporal, Meditació, Eneagrama, Dol i Mort.

Cada teràpia proporciona una línia de treball que, en integrar-se juntament amb altres qualitats de l’enfocament del terapeuta, cada un guanya valor.

Al parlar de Teràpies Humanistes Integrades ens referim també a la integració de les diverses dimensions de l’ésser humà i els diferents aspectes de la persona, aquells trets i qualitats que configuren la seva manera de ser i que són rebutjades conscient o inconscientment per la persona. Es tracta de prendre la part segregada, negada, no acceptada d’un mateix i integrar-la en una unitat completa perquè la persona es conegui i arribi a viure’s de forma conscient i completa.

La formació de Teràpies Humanistes Integrades va dirigida tant a terapeutes i persones de l’àmbit de l’ajuda que volen ampliar els seus coneixements i recursos, com a aquelles persones interessades a realitzar un camí de creixement personal que abasti totes les  dimensions de la seva persona.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)