La Pedagogia Sistèmica amplia la nostra mirada sobre el fet educatiu i sobre la vida en general. Treballa per aconseguir que els centres educatius es converteixin en un entorn de comprensió, acollida, confiança, acceptació, respecte i de convivència positiva, on educadors, alumnes i les seves famílies poden trobar el lloc que els correspon a cadascun.

El fonament de la Pedagogia Sistèmica és donar-li a l’educació la transcendència i la importància que té en la realitat social,  adaptant-lo a l’alumne en la seva totalitat (cos, ment, cor, família, entorn, vincles i arrels) per a que l’alumne pugui sentir tot el recolzament i la confiança i així pugui expressar els seus talents innats per a desenvolupar tot el seu potencial emocional i Intel·lectual. 

És una pedagogia incloent de contextos culturals, socials i familiars que aporta solucions per resoldre problemes de relació, aprenentatge i conducta.

L’objectiu d’aquest curs és fer una introducció a la PS i permetre ampliar la mirada per tal de donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l’aula, aportant imatges d’ordre, estructura i equilibri com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu.

Aquest curs està adreçat,  a tothom  que vulguin conèixer les principals característiques de la Pedagogia Sistèmica, i algunes de les seves aplicacions als diversos contexts dels centres educatius (relació amb les famílies, treball en equip, intervenció a l’aula, ...)

 

Objectius:

     Mostrar els referents de la Pedagogia Sistèmica.

     Compartir les bases que conformen la perspectiva que aporta la Pedagogia Sistèmica.

 

Contingut:

             La Pedagogia Sistèmica: un nou paradigma educatiu.

             La mirada sistèmica. Referents i fonaments de la Pedagogia Sistèmica.

             Dimensions educatives: Els contextos intra, inter i transgeneracionals i la seva relació amb l’educació. Generacions

             Els ordres i desordres dels sistemes.

             Ordres del Amor de Bert Hellinguer

             El concepte de context i ubicació. Saber el lloc dels pares, de família i els Mestres a la escola i la seva importància;

             La dimensió quàntica; El paper de l’observador.

         Solucions sistèmiques: Els moviments sistèmics com a eines de comprensió de les dinàmiques relacionals i com a imatges de solució per als conflictes.

           

Metodologia:

Serà una formació en què es combinaran les explicacions teòriques de les diferents temàtiques treballades, amb la realització d’algun exercici vivencial

 

Avaluació i certificació:

Activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tenir dret al certificat caldrà: A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.


Durada: 10 hrs, 2 hores diaries de dilluns a divendres.

Opció de matí ( de 9:30 a 11:30)

Opció de tarda (de 18:30 a 20:30)

 

 

Inversió: 50€

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)