Les constel·lacions Organitzacionals es basen en les Constel·lacions Sistèmiques i en l’Hellinger Sciencia.

Mitjançant l’aplicació de les lleis sistèmiques accedim a una nova forma d’anàlisi de la situació de l’empresa, que s’enfoca en el conjunt d’aquesta, mirant al sistema de l’organització com un tot.

Aquest mètode permet descobrir les dinàmiques ocultes que es desenvolupen en l’entramat intern, on és gairebé impossible accedir d’una altra manera. De no tenir l’equilibri correcte, l’empresa s’exposa a situacions compromeses i difícils, com a males relacions entre els seus integrants o falta de productivitat i eficàcia, la qual cosa frena l’assoliment dels objectius.

D’una manera senzilla i directa, amb la tècnica de les Constel·lacions Organitzacionals, la situació és mostrada als integrants de l’empresa de manera que sigui reconeguda i admesa per tots sense cap dubte, aclarint a més el paper de cadascun en la solució i l’estratègia de futur. El seu poder d’integració es basa en una evolució harmònica, sense sobreesforç inútil.

Especialment en moments d’incertesa com l’actual, les Constel·lacions Organitzacionals permeten ordenar els elements organitzatius (estratègies, objectius, recursos, persones, ets.) i establir relacions de confiança que afavoreixen l’estabilitat, el benestar i la consecució d’objectius, eficientment.  


 

Taller impartit per: MARIA CARME HERNÁNDEZ GARCÍA

Formada en Constel·lacions Familiars i  trauma /  Llicenciada en Dret i en Filologia Hispànica / Diplomada en Professorat d’EGB  /  Curs internacional de Coaching sistèmic i Constel·lacions Organitzacionals / Màster en mediació. Màster en Drets humans i democràcia  /   Introducció a la programació neurolingüística  /  Curs de Presa de decisions, canvi i constel·lacions Estructurals.


CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)