El fonament de la Pedagogia Sistèmica és donar-li a l’educació la transcendència i la importància que té en la realitat social. Pretén humanitzar el procés educatiu,  adaptant-lo a l’alumne en la seva totalitat (cos, ment, cor, família, entorn, vincles i arrels) per a que l’alumne pugui sentir tot el suport i la confiança i així pugui expressar els seus talents innats per a desenvolupar tot el seu potencial emocional i Intel·lectual.

Està orientada al reconeixement de les relacions i dinàmiques que s’estableixen en el procés educatiu. Respectant i honrant amb amor la identitat de cadascú, amb tot el que portem en la nostra ànima: la família, les nostres arrels, les nostres angoixes i patiments i tot allò i que està en el nostre cor.

L’enfocament integratiu de la pedagogia sistèmica permet als docents practicar una ensenyança que engloba tot el que és tangible com el que és intangible, els sistemes familiars, socials, culturals i històrics, comprenent i optimitzant el procés de l’ensenyança i l’aprenentatge.

La Pedagogia Sistèmica amplia la nostra mirada sobre el fet educatiu i sobre la vida en general. Treballa per aconseguir que els centres educatius es converteixin en un entorn de comprensió, acollida, confiança, acceptació, respecte i de convivència positiva, on educadors, alumnes i les seves famílies poden trobar el lloc que els correspon a cadascun.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)