Una societat accelerada, canviant i exigent; una estructura familiar variable i diversa; excessiva pressió pels resultats acadèmics; centres educatius superats per les circumstàncies (afectats per l’estructura del sistema educatiu, el desenvolupament curricular, canvis de lleis i normatives…), crisis polítiques i econòmiques, i una realitat i futur incerts són els components del marc en el qual creixen els nens, adolescents i joves de les generacions actuals.

 

A tot això hi podem afegir:

·         Separacions i divorcis

·         Adopcions

·         Canvis de país, cultura, llengua, amics

·         Canvis inherents a les diferents etapes de vida

·         Ira, por, gelosia, tristesa

·         Violència, abusos, intimidació

·         Temes de gènera

·         Duel, malaltia

·         Relacions i vincles (pares, germans, escola, companys, amics, amb el propi cos…)

·         Pèrdues, etc.

I tot això  immers en una vida accelerada a la qual es veuen abocades les famílies en la societat actual. Una societat que prioritza la raó a les emocions-relacions i on la comunicació ha perdut el seu valor. En tal escenari els nens, adolescents i joves se senten pressionats a una constant adaptació que desemboca en conflictes, problemes de comportament, estrès, ansietat, depressió, fracàs escolar, dèficit d’atenció, hiperactivitat, problemes d’alimentació i somni, problemes en el control d’esfínters, conductes de risc… 

 

Des del grup d’Acompanyament treballem per a:

·         Que el nen, adolescent o jove recuperi l’equilibri i la coherència entre pensar, sentir i el fer.

·         Que aprenguin a resoldre conflictes amb altres persones, a entendre les emocions i els problemes i a tractar solucions noves per les diferents situacions.

·         Despertar i fomentar el potencial creatiu innat en cada nen, jove o adolescent.

·         Connectar amb la força de les pròpies arrels, de la família i dels vincles, a fi de recuperar la seguretat, la confiança i potenciar l’autoestima.

·         Trobar el lloc que li correspon en la família, a l’escola i en les seves relacions.

·         Reconèixer i respectar jerarquies i límits

·         Prendre consciència de l’equilibri entre donar i rebre. Agrair.

·         Potenciar relacions i vincles sans amb els altres i amb l’entorn.

·         Descobrir els recursos interns i habilitats.

·         Disminuir l’ansietat.

 

Ho farem creant un ambient de seguretat, confiança i comprensió, que permeti al nen, jove o adolescent expressar de forma lliure els seus pensaments i emocions a fi de reforçar la seva autoestima, afavorir la construcció d’una identitat basada en els seus talents i potencialitats. Acompanyar-los en el procés de convertir-se en adults responsables, capaços de gaudir d’una existència més plena i harmoniosa en els diferents àmbits de la seva vida.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)