La Teràpia Gestalt és més que una simple psicoteràpia; es presenta com una veritable filosofia existencial, un “art de viure”, una particular manera de concebre les relacions de l’ésser humà amb el món.

La Teràpia Gestalt va néixer de la mà de Fritz Perls (1893 – 1970) als anys cinquanta. És una corrent compromesa amb el creixement i desenvolupament de l’ésser humà, contemplant a l’individu des d’una perspectiva bio-psico-social.

És una teràpia Humanista experiencial, centrada en el que esdevé “aquí i ara”, mobilitzant el canvi. La presa de consciència del present es facilita dirigint l’atenció a la percepció corporal i emocional de les pròpies necessitats i la seva gestió. Afavoreix “l’autorecolzament” i l’autèntic contacte amb un mateix i amb l’altre.

Promou la presència de “l’aquí i ara”, l’acceptació de llums i ombres; potència l’autoresponsabilitat, confia en l’autoregulació de l’organisme i acompanya a la persona cap al canvi desitjat, la realització personal i l’expressió de les seves potencialitats.

L’abast de la Gestalt va més enllà de la pròpia teràpia, ja que aconsegueix convertir-se en un estil de vida.

La Teràpia Gestalt desenvolupa una perspectiva unificadora de l’ésser humà, integrant al seu torn, les dimensions sensorials, afectives, intel·lectuals, socials i espirituals, permetent una experiència global on la vivència corporal pugui traduir-se en paraules i la paraula pugui ser viscuda corporalment.

Afavoreix un contacte autèntic amb els altres i un mateix, i no només té com a objectiu explicar els orígens de les nostres dificultats, sinó també experimentar i “experienciar”  els indicis de les noves solucions: a la recerca dolorosa  i generalment, evitativa del “saber per què”, ofereix l’alternativa al “sentir com”, donant pas així, a un procés de mobilització que afavoreix el canvi.

CARME TUSET PADRÓ

secretaria@carmetuset.com 

info@esh.cat

+34.625.16.82.65 (també Whatsapp)